Митохнодрията - малката електроцентрала на клетката

Един от най-важните органели на всяка човешка клетка е митохондрията. Тя е "пещта", в която кислородът и храната изгарят бавно, като по този начин произвеждат енергийната молекула АТФ и топлина.
1- вътрешна  мембрана; 2- външна мембрана;
3- междумембранно пространство; 4- вътрешно мембранно пространство
Когато сме на палатки ни е нужен органичен материал (например сухи дървета, треви, хартия) и кислород за да направим огън. Прибягваме до правенето на огън предимно за да получим топлина и светлина в прохладните вечери около къмпинга. Но точно когато човек се е сгушил около огъня вятърът винаги ще задуха в наша посока и ще ни залюти на очите. Пушекът е съставен предимно от въглероден диоксид (CO2) и вода под формата на пара. Кислородът е много важен компонент за поддържането на огънят, затова огън или експлозия във вакума на космосът е невъзможен.

Също така всяка човешка клетка се нуждае от органичен горивен материал (от въглехидрати или мазнини) и кислород за да "изгори без пламък" до въглероден диоксид и вода. Докато процеса при огъня протича бурно и хаотично - при което се образува много топлина и светлина, при изгарянето в митохондрията процесът протича бавно и контролирано. Получената енергия се складира предимно в молекулата АТФ и известно количество топлина.
Любопитни факти:
  • Митохондрията е толкова малка, че не може да се види със светлинен микроскоп..
  • Митохондрията гори кислород по добре когато тялото се облъчва със инфрачервена и червена светлина..
  • Митохондрията контролира планираната смърт на клетката..
  • Всяка ракова клетка е успяла да подтисне или изключи митохондрията като основен източник на енергия..
  • Митохондрията се предава само по майчина линия..
  • Понеже се предава само по майчина линия - последната пра-пра-..-пра баба, от която всичките съвременни 7 милиарда души са и пра-..-пра внуци е живяла преди 100-200 хиляди години 

Vasil Karpachev

Мненията изразени в статиите са само моя гледна точка. Въпреки, че искренно се старая информацията да е правилна и вярна, "правилната" гледна точка не е само една. А най-вероятно в някои случаи греша.

0 коментара: