Мозъкът на клетката

Чудели ли сте коя част на клетката играе ролята на мозък? Кой взима решенията в миниатюрният свят на най-малката биологична единица?

Клетъчното ядро, складът от хромозоми и гените е един добър кандидат за команден център на клетката. Генът, книгата съставена от 4 букви, съдържаща рецептата за изграждането на един ензим. А ензимите са биохимичните работници вършещи неуморно работата по местене на атоми и молекули. С тяхна помощ се извършва почти всичко свързано с живата материя - коса, цветове, прашец, аромати, отрови, разграждане и изграждане на храната...

Но.. клетъчното ядро е само един пасивен склад на информация. Една голяма библиотека с книгите от гени. Да, по плановете записани в тези книги се възпроизвежда клетката, и още повече - по тези планове клетка по клетка се изграждат многоклетъчните организми. Но решенията кой ген да се активира, коя книга да се извади от библиотеката, и информацията в тази книга да се превърне в молекулярно работниче не се взима от самото ядро.  

Всъщност клетката реагира на заобикалящата среда и на сигналите от заобикалящите я живи клетки. Например ако има инсулин в околната среда - това е сигнал да се отворят порталите за транспортиране на глюкоза. Ако температурата е ниска - това е сигнал за производство на повече енергия.

Затова и клетъчната мембрана е органът който се смята за мозъкът на клетката. Половината от клетъчната мембрана е съставена от двоен слой от фосфолипиди. Другата половина са датчици и пропусквателните постове. Именно тази колекция от сензори в мембраната взима решения какво да прави клетката. Затова и мозъкът на клетката е в неговата мембрана. Интересно е че мембраната е поне половината изградена от мазнини (фосфолипиди), както е и мозъкът.

Vasil Karpachev

Мненията изразени в статиите са само моя гледна точка. Въпреки, че искренно се старая информацията да е правилна и вярна, "правилната" гледна точка не е само една. А най-вероятно в някои случаи греша.

0 коментара: